تغییر زبان جستجو

ناوک مژگان/ شیدا،علی اکبر

  • آهنگ و شعر: علی اکبر شیدا
  • خواننده : نادر گلچین