تغییر زبان جستجو

فریاد عاشق/خالدی، مهدی

  • آهنگ : مهدی خالدی
  • شعر: میر ناصر شریفی
  • خواننده : دلکش
  • در مقام ماهور