تغییر زبان جستجو

فریاد عاشق/خالدی، مهدی

  • آهنگ : مهدی خالدی
  • شعر: میر ناصر شریفی