تغییر زبان جستجو

عشق بی پایان/ خرم، همایون

  • آهنگ : همایون خرم
  • شعر : نواب صفا
  • خواننده : پروین
  • در مایه اصفهان