تغییر زبان جستجو

شب مهتاب/شیدا،علی اکبر/ استاد شجریان

این تصنیف زیبا و به یاد ماندنی علاوه بر اینکه توسط استاد شجریان اجرا شده، بسیاری از خوانندگان دیگر نظیر هایده، مرضیه ، سیما بینا و ... نیز آنرا اجرا نموده اند.