تغییر زبان جستجو

ساقی/ خالدی، مهدی

  • آهنگ : مهدی خالدی
  • شعر : میر ناصر شریفی
  • خواننده : دلکش
  • در مایه ابوعطا