تغییر زبان جستجو

تو را خواهم/ خرم، همایون

  • آهنگ : همایون خرم
  • شعر : ابوالحسن ورزی
  • خاننده : پروین
  • در مقام سه گاه