تغییر زبان جستجو

بلای جان/ خرم ، همایون

  • آهنگ : همایون خرم
  • شعر : ابوالحسن ورزی
  • خواننده : پروین
  • در مایه بیات ترک