تغییر زبان جستجو

ابر و باران/ پوران/ شاپوری، عباس

  • آهنگ : عباس شاپوری
  • شعر: عبدالله الفت
  • خواننده : پوران
  • در مایه اصفهان