تغییر زبان جستجو
A picture of the arabic word for light.

آواز دشتی

دشتی جزء شناخته شده ترین و محبوب ترین آوازهای موسیقی ایرانی میباشد و حاوی بسیاری از قطعات مشهور و محبوب موسیقی اصیل ایرانی است. دشتی را میتوان زیرمجموعه ی دستگاه شور و جزء متعلقات این دستگاه دانست.

از مشهورترین قطعات موسیقی در این بخش میتوان به قطعات منتظرت بودم، ای ایران (روح الله خالقی)، به سوی تو و… اشاره کرد.