تغییر زبان جستجو
A painting of people and animals in the water.

آواز افشاری

آواز دیگری که برگرفته از دستگاه شور میباشد، آواز ” افشاری ” است. افشاری به واسطه ی ایل افشار به موسیقی اصیل ایرانی اضافه شده است و جزء آوازهای محبوب ایرانی می باشد.

تا حدودی میتوان گفت افشاری حس عارفانه به مخاطب القا میکند امّا قطعات شاد نیز در این آواز اجرا شده است. از تصنیف های مشهور در این بخش میتوان به دوش دوش اثر زنده یاد محمدرضا شجریان اشاره کرد.