تغییر زبان جستجو

لیست پخش من

تصویر خواننده نام ترانه حذف
اشک و آه/ خالدی مهدی حذف
ناپایدار،مرتضی محجوبی حذف
بگذشته/ تجویدی، علی/ دلکش حذف
الا ساقیا/ شیدا، علی اکبر حذف
امید زندگانی/خالقی، روح الله حذف
خواب و خیال/ خالقی،روح الله حذف
نغمه ی فروردین/ خالقی،روح الله حذف
چشم مست/خالقی،روح الله حذف
گل من کجایی/خالقی،روح الله حذف
امشب،مرتضی محجوبی حذف
اشک و آه/ خالدی مهدی حذف
بگریم/ خالدی، مهدی حذف
تاج رسالت/ خالدی، مهدی حذف
دلپسند/زرین پنجه، نصر الله حذف
رباعیات خیام/ابراهیم منصوری/استاد شجریان حذف
همایون شجریان – آهای خبردار حذف
پیمان شکن/ خالقی،روح الله / رهی معیری حذف
پیمان شکن/ روح الله خالقی/ رهی معیری حذف
کی رفته ای از نظرم/زرین پنجه،نصرالله حذف