تغییر زبان جستجو

مهدی نظری متولد سال 1352 در اصفهان است. او دارای مدرک کارشناسی موسیقی از دانشگاه هنر می باشد.

مهدی نظری آواز را نزد استاد حمیدرضا نوربخش و ردیف میرزاعبدالله با ساز نی را نزد استاد عبدالنقی افشارنیا فراگرفت،  همچنین از محضر استادانی چون : شریف لطفی، احمد پژمان، کامبیز روشن روان، هوشنگ کامکار، دکتر آریان پور و مرحوم تقی بینش نیز بهره مند شده است.

مطالب مرتبط با این شخص