تغییر زبان جستجو
A man in black shirt and white background

مهدی نظری متولد سال 1352 در اصفهان است. او دارای مدرک کارشناسی موسیقی از دانشگاه هنر می باشد.

مهدی نظری آواز را نزد استاد حمیدرضا نوربخش و ردیف میرزاعبدالله با ساز نی را نزد استاد عبدالنقی افشارنیا فراگرفت،  همچنین از محضر استادانی چون : شریف لطفی، احمد پژمان، کامبیز روشن روان، هوشنگ کامکار، دکتر آریان پور و مرحوم تقی بینش نیز بهره مند شده است.

مطالب مرتبط با این شخص