تغییر زبان جستجو
A woman with curly hair and red lipstick.

آذر عظیما یا آذرمیدخت عظیما ( حنانه ) در سال 1306 در شهر زیبای اصفهان چشم به جهان گشود.

او بیشتر با نام آذر عظیما شناخته می شود.

آذر عظیما همسر مرتضی حنانه آهنگساز معروف است.

آذر از سال ۱۳۳۳ همکاری خود را با رادیو آغاز کرد. اولین آهنگش ساخته ای از ابوالحسن صبا با شعری از ابوالحسن ورزی بوده است.

او از اولین خوانندگان برنامه های گلها بود و اولین برنامه یک شاخه گل را با ویولن ابوالحسن صبا و سنتور فرامرز پایور اجرا کرد.

آهنگ راه شیراز از کارهای وزینی است که با ارکستر فارابی به سرپرستی مرتضی حنانه به اجرا درآورده است. آهنگهای محلی زیبایی در برنامه های گلهای صحرایی اجرا کرده است.

آذر عظیما اولین خواننده و آوازه خوان زن اصفهانی است .

مطالب مرتبط با این شخص