تغییر زبان جستجو
شکوه رضایی در سال ۱۳۱۷ در خانواده‌ای بهایی متولد شد. او در سال‌های جوانی کار گویندگی را در پاکستان آغاز کرد.

شکوه رضایی در سال ۱۳۱۷ در خانواده‌ای بهایی متولد شد. او در سال‌های جوانی کار گویندگی را در پاکستان آغاز کرد. پس از گذشت سه سال به ایران آمد و این کار را ادامه داد. او در سال‌هایی که مشغول به فعالیت بود، در برنامه‌های مختلفی هم چون خبر، مجلات فرهنگی و برنامه‌های موسیقی به عنوان گوینده حضور داشت.

مطالب مرتبط با این شخص