تغییر زبان جستجو

سیمین آرین از خوانندگان رادیو در اواخر دهه ۳۰ و اوایل دهه چهل بود که همراه با ارکستر شماره یک و به رهبری جواد لشگری همکاری داشت. وی ۵۲ترانه در رادیو اجرا کرد و از ترانه‌های معروف او می‌توان از گل میخک، چنگ زهره، تمنای دل، رقص پروانه، می‌دانم و می‌دانی، ابر گریان، خانه رؤیا، می‌روم، انتظار، در ساحل دریا، نقش بر آب و … نام برد.

وی در سال 1386 درگذشت.

مطالب مرتبط با این شخص