تغییر زبان جستجو

یک قطره اشک/ یاحقی، پرویز

  • آهنگ : پرویز یاحقی
  • شعر : تورج نگهبان
  • اجرا در مایه اصفهان