تغییر زبان جستجو

گفتم گفتا/ خالدی، مهدی/ عقیلی، سالار

  • آهنگ : مهدی خالدی
  • شعر : حافظ شیرازی
  • خواننده : سالار عقیلی
  • در مقام شور