تغییر زبان جستجو

کودکی/ تجویدی، علی/ دلکش

  • آهنگساز : علی تجویدی
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • خواننده : دلکش
  • در مایه اصفهان