تغییر زبان جستجو

کعبه دلها/الهه/بدیعی، حبیب الله

  • آهنگ : حبیب الله بدیعی
  • شعر : بیژن ترقی
  • خواننده : الهه
  • در مایه دشتی