تغییر زبان جستجو

کرشمه پری/ خالدی ، مهدی

  • آهنگساز: مهدی خالدی
  • شعر: حسین سرور
  • خواننده : دلکش
  • در مقام همایون