تغییر زبان جستجو

چشم مست/خالقی،روح الله

  • آهنگساز : روح الله خالقی
  • شعر : خواجه شمس الدین حافظ شیرازی
  • در مایه اصفهان
یکی از آثار زیبای استاد روح الله خالقی