تغییر زبان جستجو

پیمان شکن/ خالقی،روح الله / رهی معیری

  • آهنگساز : روح الله خالقی
  • شعر : رهی معیری
  • خواننده : فرح
  • در مایه ابوعطا