تغییر زبان جستجو

پریشانی/ نعمتی، امید

  • شعر : رهی معیری
  • خواننده : امید نعمتی
  • سازنده اصلی آهنگ : مهدی خالدی
  • آهنگساز قطعه خوانده شده توسط امید نعمتی : صادق تسبیحی