تغییر زبان جستجو

پریشانی/ نعمتی، امید

  • شعر : رهی معیری
  • خواننده : امید نعمتی
  • آهنگساز سابق (در صفحه ی نت ها) : مهدی خالدی
  • آهنگساز قطعه : صادق تسبیحی