تغییر زبان جستجو

پایان/ خالدی، مهدی/ دلکش

  • آهنگ : مهدی خالدی
  • شعر : رضا جلیلی
  • خواننده : دلکش
  • در مایه ابوعطا