تغییر زبان جستجو

هستی سوز/تجویدی، علی/ دلکش

  • آهنگ : علی تجویدی
  • شعر : نواب صفا
  • خواننده : دلکش
  • در مایه ابوعطا