تغییر زبان جستجو

نیمشب/وزیری،علینقی

  • آهنگ : علینقی وزیری
  • شعر : حافظ
  • خواننده : ایرج بسطامی