تغییر زبان جستجو

نقش تو/خالدی، مهدی

  • آهنگ :مهدی خالدی
  • شعر : حافظ شیرازی
  • خواننده : دلکش
  • در مایه بیات ترک