تغییر زبان جستجو

نقاش/شاپوری، عباس

  • آهنگساز : عباس شاپوری
  • شعر : ناصر رستگار نژاد
  • خواننده : پوران
  • در مایه اصفهان