تغییر زبان جستجو

نغمه ی فروردین/ خالقی،روح الله

  • آهنگساز : روح الله خالقی
  • شعر: دکتر پرویز خانلری
  • در مایه ی اصفهان
یادبودی از دوران تحصیل استاد روح الله خالقی در دارالفنون (مهر ۱۳۰۸ ـ خرداد ۱۳۰۹)