تغییر زبان جستجو

نرگس شیراز/ بدیعی، حبیب الله / شمس

  • آهنگ : عربی
  • تنظیم : حبیب الله بدیعی
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • در مایه ی بیات ترک