تغییر زبان جستجو

ناله نی/خالدی،مهدی

  • آهنگ : مهدی خالدی
  • شعر: پرویز خطیبی
  • خواننده : دلکش
  • در مایه دشتی