تغییر زبان جستجو

نازنین من/ خالدی، مهدی/دلکش

  • آهنگ : مهدی خالدی
  • شعر: کریم فکور
  • خواننده : دلکش
  • در مقام سه گاه