تغییر زبان جستجو

مکتب وفا/ دلکش/ یاحقی، پرویز

  • آهنگ : پرویز یاحقی
  • شعر : بیژن ترقی
  • خواننده : دلکش
  • در مقام چهارگاه