تغییر زبان جستجو

من بیدل/محجوبی،مرتضی /استاد بنان

  • آهنگساز: مرتضی محجوبی
  • شعر : رهی معیری
  • خواننده : استاد بنان
  • در مقام سه گاه