تغییر زبان جستجو

من از روز ازل/ محجوبی،مرتضی / بنان

  • آهنگ : مرتضی محجوبی
  • شعر : رهی معیری
  • خواننده : بنان
  • مخالف سه گاه