تغییر زبان جستجو

ملکا/شجریان، محمدرضا/ پایور، فرامرز

  • آهنگ : فرامرز پایور
  • شعر : سنائی
  • اجرا در مایه افشاری