تغییر زبان جستجو

لیلا/ خرم ، همایون

  • آهنگساز : همایون خرم
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • خواننده : پروین
  • در مایه اصفهان