تغییر زبان جستجو

لاله ی خونین/ خالدی، مهدی

  • آهنگ : مهدی خالدی
  • شعر : حافظ شیرازی
  • خواننده : دلکش
  • در مایه افشاری