تغییر زبان جستجو

قهر عاشق/ خالدی، مهدی

  • آهنگ : مهدی خالدی
  • شعر: نواب صفا
  • خواننده : دلکش
  • در مایه اصفهان