تغییر زبان جستجو

عکس من/ یاحقی، پرویز

  • آهنگ : پرویز یا حقی
  • شعر : نواب صفا
  • اجرا در مایه اصفهان