تغییر زبان جستجو

عشق و گناه/خرم، همایون/ اکبریان، رسول

  • آهنگ : همایون خرم
  • شعر : نظام فاطمی
  • خواننده : رسول اکبریان
  • در مایه بیات اصفهان