تغییر زبان جستجو

عشق مستانه/ خالدی، مهدی

  • آهنگ : مهدی خالدی
  • شعر : عماد خراسانی
  • در مقام همایون