تغییر زبان جستجو

عاشق ساز/ وزیری،علینقی

  • آهنگ : علینقی وزیری
  • شعر : دکتر حسین گل گلاب
  • خواننده : مرضیه
  • در مقام سه گاه