تغییر زبان جستجو

طلیعه/ شاپوری، عباس

  • آهنگساز : عباس شاپوری
  • شعر : ناصر رستگارنژاد
  • اجرا در مقام شور