تغییر زبان جستجو

طعنه یار/ خالدی،مهدی

  • آهنگ : مهدی خالدی
  • شعر : پرویز خطیبی
  • خواننده : دلکش
  • در مایه شوشتری