تغییر زبان جستجو

صفای صحرا/خالدی، مهدی

  • آهنگ: مهدی خالدی
  • شعر: نیر سینا
  • در مایه دشتی