تغییر زبان جستجو

صبح خندان/ تجویدی، علی/ مرضیه

  • آهنگ : علی تجویدی
  • شعر: رهی معیری
  • خواننده : مرضیه
  • در مقام همایون