تغییر زبان جستجو

شیدایی/شجریان، محمدرضا/مشکاتیان، پرویز

  • آهنگ : پرویز مشکاتیان
  • شعر : خواجه شمس الدین حافظ شیرازی
  • خواننده : استاد محمدرضا شجریان
  • در مقام شور