تغییر زبان جستجو

شب تنهایی/ دلکش/وفادار، مجید

  • آهنگ : مجید وفادار
  • شعر : صارمی
  • خواننده : دلکش
  • در مایه افشاری