تغییر زبان جستجو

شب بود/ شاپوری، عباس/فرخ زاد، فریدون

  • آهنگساز : عباس شاپوری
  • شعر : ناصر رستگار نژاد
  • خواننده : فریدون فرخ زاد
  • در مقام چهارگاه